34482977_2163395590562550_2702697686716383232_n.jpg

 

34486581_2163395457229230_824016890513850368_n.jpg

 

34502230_2163395670562542_6343916298216407040_n.jpg

 

34535232_2163395460562563_1815428507891662848_n.jpg

 

34590891_2163395653895877_1689611826116952064_n.jpg

 

34602620_2163395447229231_7135480128078872576_n.jpg

 

34636625_2163395553895887_4993600995788324864_n.jpg

 

34636663_2163395570562552_4550984274970411008_n.jpg

 

34645094_2163395760562533_7576002674382864384_n.jpg

 

34648768_2163395690562540_2650695296438239232_n.jpg

孫東寶牛排 文山興隆店

台北市文山區興隆路三段138號 (地圖點此)

捷運萬芳醫院站對面.
TEL:02- 2230-0211

34813389_2164495297119246_8905693208848105472_n.jpg

 

 

data=huHL0rC47lF3RCBgiTgT8BkWHQecFBW4AjZWv6dCAL7K03Zgp0xpECmPFbwlLvsxWlWuMNjbvFgaTPVHpPu7IhInxO3a-QWZFBlOXlyxpbmQ-4OP7z_tzzCm1ASHa5JXyi63j5otr8ajlTKi4z72__a-uXk_Ow.png

 

 

創作者介紹
創作者 『阿銘與阿容』 的頭像
『阿銘與阿容』

『阿銘與阿容』寶島賞花、美食、卡蹓世界

『阿銘與阿容』 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()